از اون موقع هایی که حس میکنی بودن یا نبودنت در جایی واسه دیگران فرقی نداره....