ساعت داره به دو ساعت و نیم گذشته از نیمه شب نزدیک میشه و من سیگار خاموش رو لبامه. آهنگِ شادِ بی ربط با حالم گوش میدم. درحالی که باید سه ساعت پیش میخوابیدم. خسته تر و غمگین تر از اونیم که دلم بخواد بخوابم. شماها هم که چند وقته کم می نویسین :)