درسته که گفتم به خودکفایی رسیدم ولی گاهی باید یکی باشه که بشه یه سری حرفای احمقانه رو باهاش درمیون گذاشت!

گاهی، مثل الان، میگم خوش به حال اونایی که مجهول الهویه مینویسن و هیشکی نمیدونه که کیَن.