یه مرضی هم وجود داره که از خودم میپرسم یعنی چرا از اون خوشش میاد و از من نه؟ یعنی اون چجوریه؟ شاید من به اندازه ی کافی فلان طور نیستم؟ و آخرش با جمله ی "فدای سرم! یکی پیدا میشه که منو اینطوری بخواد!!" موضوع رو می بندم!