میدونید کِی فهمیدم که نه شنیدن، به خصوص برا مردا که راحت تر پیشنهاد میدن، سخته؟ قسمت 8 سریال Hannibal، وقتی که Will از Dr. Alana جواب نه شنید. توی جواب شب بخیر فقط آروم سر تکون میده. دوربین Zoom out میشه و تنهایی Will خودش رو بیشتر به رخ میکشه. Will دندون هاش رو روی هم فشار میده. اینو میشه از حالت فَکّش تشخیص داد. به دیواری که خراب کرده بود نگاه میکنه. پایان سکانس...
هنوز اونقدر که باید با این سریال ارتباط برقرار نکردم. Will هم چنان به دلم ننشسته ولی نمیدونم چرا اینقدر از دیدن بوسه شون ذوق زده شدم!