خب من حق دارم که قبل از هرگونه ورود به سرویس بهداشتی و حمام خیلی سریع همه ی جوانب را بررسی می کنم. نمی دانم از کجا ولی خب از هر صد دفعه حداقل یک بار کاشی های سفیدمان پذیرای سوسک های متوسط و درشت است!