یکی باید باشه که انگیزه‌ی کارهام باشه. یکی که با هم فوتبال تماشا کنیم، بریم سینما، تئاتر. با هم فیلم و سریال ببینیم. یکی که فقط بودنشم باعث شه دوباره تخته‌ی چوبی و مدادهام رو بردارم و برم کلاس طراحی. یکی که بودنش باعث شه سُر بخورم سمت کلاس عکاسی و سولفژ. یکی که برم ساز زدن یاد بگیرم و دوباره کلی آهنگ حفظ کنم. یکی که باز بشینم متن ترجمه کنم. یکی که اگه بود من هیچکدوم از کارها و برنامه‌هام عقب نمیفتاد. یکی که فقط باشه!