در نظر دارم به مناسبت 22بهمن به واحد روبه‌رویی‌مون کاندوم هدیه کنم بلکه دیگه زاد و ولد نکنن و به فرزند یکی دو ساله‌ی بعدیشون با تهدید نگن "ساکت شو! وگرنه میرم بیرون در رو هم می‌بندما"!!

#الاغ_نباشیم (مخصوص بانوان)
#خر_نباشیم (مخصوص آقایان)