"گور باباش! دیگه حوصله‌ی خودم رو هم ندارم. 3 هفته‌ست که حتی رغبت نکردم لاک بزنم. کی اعصاب درس خوندن داره! با 10 پاس می‌کنم بره پی کارش."
اینا رو همون آدمی گفت که ترم یازدهمه. همونی که ترم یازدهمه چون نمی‌خواست با 10 پاس کنه. نمی‌خواست با 10 پاس کنه چون می‌خواست واقعا درس رو یاد بگیره. چون درد فهمیدن داره نه درد نمره. اما حالا؟! می‌بینه 2 سال از عمرش بیخود گذشت! همون 2 سال پیش می‌تونست 10 رو بگیره، مثل خیلی‌های دیگه، و ریخت این دانشگاه رو هم دیگه نبینه.