من هیچ‌گونه ادعایی مبنی بر شاخ بودن و بزرگ بودن ندارم ولی خب شما که 25 سالته واقعا واسه مدل موهات باید رضایت مادرت رو هم در نظر بگیری؟!