خانم پ: "خانم ن؟ اون ویدیویی که قرار بود بفرستید چی شد؟"
من: "ویدیوی پسرا رو که فرستادم. ویدیوی دخترا رو هم توی کانال ارسال کردم."
خانم پ: "همون ویدیو که واسه مدرسه‌ی سما بود رو میگما"
من: "منم همون رو میگم. دیروز توی ساعت اداری به همون شماره‌ای که گفتید فرستادم."
خانم پ: "عه فرستادید؟ آخه من اصلا فرصت نکردم چک کنم."

خب آخه...؟! وقتی نگاه نکردی برا چی می‌پرسی؟! واقعا چرا؟!