شما تهوع‌آورید! بله! همان وقتی که بین جنسیت‌ها و گرایش‌ها تبعیض قائل میشوید. وفتی "خانواده‌ی ما، خانواده‌ی ما" از زبانتان نمی‌افتد. وقتی به شهر، استان و نژادتان افتخار می‌کنید. وقتی هر سر دنیا به کشورتان می‌نازید. درست همان لحظه‌ که انسانیت را از صدر می‌کشید پایین و هرچیز تصادفی، از رنگ مو و رنگ پوست و چهره و صدا و چال صورت گرفته تا دهه‌ی تولد، را جایگزین آن می‌کنید که می‌شود مایه‌ی افتخارتان شما یک نادانِ تهوع‌آورید که فراموش کرده همه‌ی این‌ها جبر است!