این گیج و منگیِ سر و بدنم و همچنین حالت تهوعم رو مدیون حماقت‌های خودم و نوافن هستم.


پ.ن: شماره مطلب؛ 555