وقتی هرجایی Unfollowم می‌کنن حقیقتن خوشحال میشم. چون می‌دونم طرف به این درک رسیده که از من و سبک زندگیم خوشش نیومده و دیگه دنبالم نمی‌کنه. خواستم تشکر کنم ازشون.