توی تاکسی هستم و دارم میرم سر کار که پرنده‌ها خیلی خوشگل کنار رودخونه پرواز می‌کنن. توی تاکسی هستم و دارم میرم سر کار که ابرا و آسمون خوشگلن. توی تاکسی هستم و دارم میرم دانشگاه که باز یه منظره‌ی  جالب می‌بینم اما خب طبق معمول دیرم شده. سوال اینجاست که سوژه‌ها با من مشکلی دارن؟! چرا همچین می‌کنید!!


پ.ن: سومین پست امروزم بود. پست قبلی و قبلیش