ملتی که اعتراض نمی‌کنه و تظاهرات نمیکنه یه ملت مرده‌ست! ما هممون مُرده‌ایم! ما حتی رفاه رو حق خودمون نمی‌دونیم که بخوایم مسئولین رو سرزنش کنیم؛ مسئولینی که از دل مردم اومدن و با رای مردم انتخاب شدن.


پ.ن: منظورم از اعتراض و تظاهرات، وحشی‌بازی و بهم‌ریختن نظم(!) و آرامش(!) کشور نیست. حتی با دهن بسته هم میشه تظاهرات کرد.