فقط پلاسکو فاجعه نیست. اینکه در عرض 2 دقیقه، به طول 100 متر، 6نفر به من و دوستم متلک میندازن هم فاجعه‌ست!


پ.ن: سومین پست امروزمه. پست قبلی.