من اینجا می‌نویسم تا در تاریخ ثبت شود که در سال 1394 پسر 25 ساله‌ای بعد از دعوایش با من و گفتن حرف‌هایی که نشان‌دهنده‌ی شخصیت تهوع‌آورش بود به جان وبلاگم افتاد و به همه‌ی پست‌هایم، حتی اولین نوشته‌هایم، امتیاز منفی داد و به دیگران گفت که این کارش انتقام است و او آدم انتقام‌جویی‌ست!