همانطور که آقایان در فصل سرما باید روی کاغذ A4 بنویسند که "فلان‎قدر سال سابقه بدنسازی" و بچسبانند پشتشان و لباس گرم بپوشند، خانم‌ها هم باید روی برگه بنویسند که صاحب "فلان‌قدر گِرم طلا" هستند و از پوشیدن زیورآلات در هنگام ورزش خودداری کنند!