هی میخوام به صورتم دست نزنم اما سرکار یهو به خودم میام و میبینم دارم میخارونم پوستمو. یا موقع کلاه و مقنعه سر کردن هی ناخنم میخوره به جوش‌هام! یا از اینا بدتر وقتی توی رختخوابم گوشی میفته روی صورتم و دقیقن هم میخوره به جوش‌هام و باعث ملتهب شدنشون میشه!