به بد جایی رسیدم. از یه طرف نمیخوام وبلاگنویسی رو ول کنم. از طرفی دیگه نمیخوام بقیه بدونن اینا رو کی داره مینویسه. از یه طرف دیگه هم فک میکنم خب یکی مث Cara Delevingne که عاشق خل‌بازیاشم همیشه خودش بوده. وسط این مثلث نشسته‌م و کاسه‌ی چه‌کنم چه‌کنم توی دستامه!