روز تولدش از مادرش تشکر میکند که او را به دنیا آورده. می‌گوید بابت همه چیزهایی که باعث می‌شود در دنیا احساس خوشبختی کند مدیون مادرش هست. "دوسِت دارم مامان".


تولد 14سالگی‌ام را یادم هست که سر میز نهار بگومگو بود، درگیر دادگاه رفتن خودشان بودند و قاعدتن نباید هم تولدم را به‌یاد می‌داشتند.
هیچ‌وقت بابت اینکه مرا به دنیا آورده‌اند تشکر که نکرده‌ام هیچ، سرزنش هر کرده ام.
هیچ‌وفت در کنارشان احساس خوشبختی نکرده‌ام.


پ.ن: پیش‌نویس شده در 21بهمن، 11:30 صبح.