- چرا کشتیش؟
+ "سیب‌زمینی‌ها رو می‌سوزوند آقای قاضی."