وقتی منشی مهربان باشگاه دلش برایت تنگ شود و متوجه غیبتت شود

وقتی بعد از مربی ات خیلی اتفاقی سوار یک تاکسی مشترک شوید و همچون رفیق کرایه ات را حساب کند

وقتی موقع برگشت منشی مهربان بگوید "دیگه کم کاری نکنیا، حتما بیا!"

وقتی بعد از باشگاه، ماکارونی و حتی مرغ برای خوردن آماده باشد

وقتی بعد از تمرین روزِ پا هنوز کلی انرژی داشته باشی

...

این ها همه دلایل کافی برای خوشحالی ات هستند و باعث میشوند روزت را پر انرژی ادامه دهی!


پ.ن: اولین خرید انلاینم امروز رسید (پیش از موعد) و مرا غافلگیر کرد!!