زنی که از سوتینِ بیش از حد اسفنجی دوری می‌کند و شرت‌های ابردار را بی‌معنی می‌پندارد قطعن نمی‌تواند در زندگی‌اش چیزی باشد جز همانی که از درون هست و احساس می‌کند.


پ.ن: عمل‌های زیبایی و گریمِ صورت که جای خود دارد.