یادم هست که وقتی سوم دبیرستان بودم یکی از بهترین کتانی‌های رشت فقط 45هزار تومن بود و من هم یکی از همان‌هایی داشتم که همکلاسی‌های بالاشهری‌ام همیشه به پا داشتند. چند روز پیش اما کتانیِ فیکِ نایکی قیمتش 74هزار تومان بود. از همان‌هایی مثل چوب خشک هستند و احتمالن باعث معطر(!) شدن پا هم می‌شوند. امروزه اما برای یک کتانی خوب باید حداقل 160هفتاد تومان پیاده شویم.