در سطح شهر دنبال سطل آشغال بودم. با خودم گفتم این مملکت که خودش آشغالی‌ست، نیاز به سطل آشغال ندارد!!!


پ.ن: دومین مطلب امروز. پست قبلی؛ گران است، همه‌چیز گران است