فضای مجازی، حداقل در کشور ما، جای خیلی خیلی جالبی‌ست! همه بافرهنگ، همه منطقی، همه حامی حقوق حیوانات، همه دوستدار طبیعت، همه هنرمند، همه خوب، همه عالی، همه متفکر.
"شااااید، شاااااید، شاید، ...". شاید هم هرگز سنگینی نگاه جنسی را حس نکرده‌اید.


لینک مربوطه ---> [کلیک]


پ.ن: من آدم شیرین و نرمی نیستم. با لبخند و لطافت حرف نمی‌زنم.