حالا کاری نداریم، ولی Scarlett Johansson حتی با پروتز(هایی) که انجام داده اصلن جذاب نیست. قابلیت اینو داره که عرصه‌ی بازیگریش رو عوض کنه؛پورنستار.
در هر صورت من بین جذاب بودن، زیبا بودن و ظاهر تحریک‌کننده فرق می‌ذارم. اسکارلت هم به دلیل آخر برا اکثر مردم جذابه.


پ.ن: دومین مطلب امروز. پست قبلی؛ من، دلخور