پای صندوق‌های رای هم رای هر دو زن، یک رای محسوب می‌شود؟! نه؟ عجب!!