بعضی بچه‌ها تخس هستند. کارِ بد می‌کنند و وقتی بی‌توجهی مادر را می‌بینند آویزانشان می‌شوند که "نگام کن، با من حرف بزن، باهام قهر نباش". این‌ها که بزرگ شدند و صفحه‌ی پابلیک دختری را در Instagram دیدند شروع می‌کنند به لایک کردن عکس‌هایش و انتظار دارند دختر هم بعد از دیدن این کارِشان واکنش نشان دهد. و اگر واکنش نشان نداد در Direct خاظرنشان می‌شوند که "به آدمایی که ازت خوششون میاد توجه کن" انگار که خودشان تنها موجود دنیا هستند که این کار را کرده و درخواست توجه هم دارند. قطعن در ارتباطاتشان، به خصوص با دختران، موفق نیستند و وقتی با بی‌توجهی روبه‌رو شدند در نهایت با جمله‌ی "با من خوب باش" انتظار دارند که معجزه شود و برای آدم جذاب شوند.


- "سعی نکن به به من درس بدی."
+ ... (ولی تو خودت ازم خواسته بودی)