ساااال‌ها طول کشید تا یاد بگیرم دختری که ایدل زندگی‌ام بود هرگز به سبک قدیمی‌اش برنمی‌گردد. ساااال‌ها طول کشید تا یاد بگیرم Avril Lavigne دیگر آن Tomboy سابق نخواهد شد. ساااال‌ها طول کشید تا یاد بگیرم دیگر هرگز در آلبوم بعدی‌ اوریل جایی برای راک‌اند‌رول وجود ندارد. ساااال‌ها طول کشید تا یاد بگیرم بیهوده امیدوار نباشم. ساااال‌ها طول کشید تا یاد بگیرم خودم را گول نزنم.

#انتخابات