مشکل اینجاست که ما از مردایی انتظار داریم که زن رو بلد باشن و به ارگاسم برسونن که حتی نحوه‌ی صحیح مسواک زدن رو هم بلد نیستن.