پسرا همیشه مینالن که دخترا فقط سیگنال میفرستن و پا نمیدن و تنگ‌بازی درمیارن و فلانن و... یه دختری هم که مستقیم بهشون میگه آقا جان تو خیلی هات هستی، و مستقیم بهش پیشنهاد میده، اون پسر مثل بز سرش رو میندازه و رد میشه. انگار نه انگار! :|
مواردِ زیادِ دیگه‌ای هم هستن که قبول می‌کنن و در نهایت با چسبوندن هزاران برچسب و با این دلیل که "اگه تو با من بودی، با 10 نفر دیگه هم بودی" دختره رو ول می‌کنن!
واقعن چتونه، ها؟! چند چندین با خودتون؟ آیا خودتون از فازتون خبر دارین؟! آیا اصلن می‌دونین چی می‌خواین؟!


پ.ن: سومین مطلب امروز. پست قبلی؛ برای امیرتتلو