تایپ می‌کنم. backspace را فشار می‌دهم. کل مطلب این که حالم از صورتم و جوش‌هایش به هم می‌خورد. حالم از هورمون‌هایم با آن فعالیت مسخره‌شان به هم می‌خورد. حتی حالم از آینه به هم می‌خورد. حالا بیا و هی الکی مثبت باش... حتی به زحمت یادم هست که قبل از این همه جوش چه شکلی بودم.


پ.ن: ...Opeth / Soldier of Fortune (Deep Purple Cover) is playing