- استاندار سابق رشت سکته کرد و مرد. امروز تشییع جنازشه.
من: عه؟

همین!! همینقدر ساده! ما نیز روزی خواهیم مرد و وقتی تصاویر زندگی از جلوی چشمانمان رد می‌شود کسی نمی‌پرسد دغدغه‌ی چه داشتی؟ به چه چیزی و به چه کسی فکر می‌کنی؟ دیگران هرگز نخواهند فهمید که ذهن ما چه بازار آشفته‌ای بود.