شاید عجیب‌تر و وحشتناک‌تر از اژدهای دو سر ما انسان‌ها باشیم که هم مرغ را می‌خوریم و هم فرزندانشان را در نطفه خفه می‌کنیم و آن‌ها را برای سیر کردن خودمان پخت و پز می‌کنیم.