کافی است یک روز آرایش نکنی تا بهانه بدهی دست خاله زنَک های عزیز! آن وقت است که سیل "خوابت میاد؟ خسته ای؟ بی حالی امروز. کم خوابیدی؟ خوبی؟ مریضی؟" و سایر جمله های منفی که جوابش هیچ ربطی به دیگران ندارد روانه ات میشوند!! اگر یک مرد همچین حرفی بزند جای تعجب نیست. خب هرچه باشد آن ها آرایش نمیکنند که تشخیص بدهند چرا چهره ات تغییر کرده. اما امکان ندارد، توجه کنید؛ امکان ندارد!!، که یک زن متوجه همچین موضوعی نشده باشد! صرفا از حسادت اینکه جرات کرده ای بدون آرایش پایت را از خانه بگذاری بیرون و اینکه خودت را بدون آرایش هم دوست داری چنین حرف هایی تحویلت میدهند! منکه دلیل دیگری نمیبینم. اگر از نظر شما دلیل دیگه ای وجود دارد لطفا مرا در جریان بگذارید!


پ.ن: آلبوم جدید وان دایرکشن تا ترک هفت که گوش دادم خداست! واااای! )): خنگولای من چه بزرگ شدن! )':

پ.ن2: !Holy f*#king shit

ترک Never Enough چرا اینقدر خفن و عجیب و خدا و لعنتیه؟! O___O