زندگیش از 2 بخش تقسیم شده بود؛
زمانی که اون بود و کتک میخورد.
زمانی که اون رفت و قرص می‌خورد.


پ.ن: ...Homayoun Shajarian / Gharibane is playing