هموطن‌های مثلن محترم؛
شاید باورتون نشه ولی باز بودن کامنت‌ها به این معنی نیست که "تو رو خدا بیا یه چیزی تایپ کن زیر پستم!". از چرت و پرت گفتن در کامنت‌ها دوری کنید. کلن در زندگی‌تون هم از چرت و پرت گفتن دوری کنید.

سریِ بعد اسماتون رو روی تخته می‌نویسم، سرِ صف هم معرفی‌تون میکنم، که همه ببینن bullshitگوهای برتر بیان کیا هستن.


با جفنگیاتتون نرینید به روز آدم

بدون تشکر