اینکه راننده‌های تاکسی کولر را روشن می‌کنند اما شیشه‌های ماشین پایین هستند خودش از متناقض‌ترین اتفاق‌های دنیاست!