حالا که بعد از چند سال دوباره صاحب دوچرخه شدم چشم‌هایم در خیابان فقط دوچرخه می‌بیند و قفل دوچرخه و رنگ و مدل دوچرخه و دلم تنها دوچرخه‌سواری می‌خواهد و همین برای شاد بودنم کافی‌ست.