خودم را می‌بینم که تبدیل می‌شوم به هرآنچه که Avril تبدیل شد. به همه‌ی تغییرات مشابهی که دارم. و چقدر این روزها به هر خواننده‌ای حق می‌دهم که سبکش را تغییر دهد. و چقدر این روزها لباس‌های رنگی و گل‌گلی دلم را می‌برند. دیوارهای رنگی. تخت‌خواب رنگی. خانه‌ی رنگی. دنیای رنگی.