خرداد با همه‌ی میوه‌های خوشمزه‌ای که برایمان می‌آورد رفت و حالا تیر آمده. یادتان باشد که شما تا ابد یک دانش‌آموز یا دانشجو باقی نخواهید ماند بینابراین از خرداد متنفر نباشید.


امضا
یک خردادی