می‌گویند بی‌حیایی شده، تابو شکنی شده! می‌گویند این تصاویر نباید از تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شود! چقدر دلم می‌خواهد با کلنگ و دریل بیفتم به جان مقبره‌ی اولین کسی که واژه‌های حیا، ناموس و غیرت را پدید آورد و زندگی را برایمان زندان و رنگین‌کمان آسمان را خاکستری کرد. پدیدآورندگان دین و مذهب به خوبی با بُعد حماقت انسان آشنایی داشتند. آن‌ها یک مشت منفعت‌طلب و قدرت‌طلب بودند که هم خودشان به خواسته‌هایشان رسیدند و هم صدها هزار نسل بعد از خودشان. فقط ما بودیم که سوختیم و تباه شدیم. ما کجا زندگی می‌کنیم؟! در کدام جهان هستیم که در آغوش کشیدن همسر، آن هم به صورت دوستانه نه عاشقانه، غیر عادی است و محبت ورزیدن به هم بی‌حیایی خوانده می‌شود؟! ما همان‌هایی هستیم که ظاهر مدرن داریم اما کاسه‌ی سرمان لبریز است آشی که جامعه و فرهنگ و عقاید پوسیده برایمان پخته. ما همان‌هایی هستیم که لباس تنگ و کوتاه می‌پوشیم و آرایش می‌کنیم و وقتی وسط جنگل زوجی را می‌بینیم که در آغوش هم خواب بعد‌از ظهریشان را دارند آن‌ها را بی‌ظرفیت می‌نامیم!! و حتی یک لحظه به ذهن کوچکمان خطور نمی‌کند که شاید بی‌ظرفیت خودِ ما باشیم!!! این‌ها همان آدم‌های  ترسناکی هستند که وسط ناامنی می‌خواهند واجبات خدا را به جا بیاورند و به حج بروند. همان آدم‌های ترسناکی که معتقند ما انقلاب کردیم که با امریکا قطع رابطه کنیم و حالا با تمام تلاش‌های رییس جمهور وقت برای برقراری صلح ساز مخالف می‌زنند _نه طرفدار این رییس‌جمهورم، نه به وی رای داده‌ام_ بله ما می‌دانیم که دین و مذهب تنها چیزی را که خواهانش نیست صلح و آرامش است و راه حل هرچیزی جنگ و خون‌ریزی‌ست! ای‌کاش در یک غار وسط جنگل به دنیا آمده بودم تا شاهد این همه تنفر در دنیا نباشم.