سخت است اما باید قبول کنم که "مودی" هستم! بله، دمدمی مزاجم. حالا چه من، چه مغزم، چه حالم، چه لبخندم، چه جسمم، فرقی ندارد. من و خودم و بنده و اینجانب، همگی دمدمی مزاجیم! همچون آسمان رشت حال به حالی هستیم! و این حقیقت حالم را بدتر میکند...


پ.ن: ...One Direction - If I Could Fly is playing

پ.ن2: تنها امیدم این است که اگر شغل داشته باشم حال و روزم بهتر میشود.