دنیای قشنگی بود وقتی دغدغه‌ی عروسک و لباس‌های پشت ویترین را داشتم و با خریدنشان خوشحال‌ترین بودم.پ.ن: دومین مطلب امروز. پست قبلی؛ و زمین را می‌بینم که زندگی را از او خواهید گرفت