اگه طوری زندگی کنم که انگار نه مادر دارم نه برادر به نفعمه چون از رابطه داشتن با اونا چیزی جز اعصاب‌خوردی نصیبم نمیشه. البته 99درصد اعضای فامیل و آشناها همینطورن. شما فک کن 99درصد اونایین که نفرتِ درونم رو روشن می‌کنن. خودمم نمی‌دونم اون یه درصد کیان اما جهت خوشبینی و خالی نبودن عریضه یه سهمی برای عاقل‌ها و باشعورها در نظر می‌گیرم.