گوشی تلفن را گذاشتم. کتاب را برداشتم؛ فقط 4 صفحه به پایانش مانده بود. صبح باشگاه بودم و با برنامه‌ی جدید تمرین کردم. وقتی خواستم روی تخت دراز بکشم با خودم گفتم خیلی خسته‌م، خیــــلی خسته‌م! سوال شاید این باشد که اصلن چرا ما انسان‌ها میل به حرف زدن داریم؟!