بذارید بگم که عدد 14 رو دوست دارم چون بابام همیشه ساعت 2 بعداز‌ظهر قبل از اومدن به خونه زنگ می‌زنه تا اگه چیزی لازم داریم رو بخره. نمی‌دونم چه مرگمه اما خیلی وقتا به مرگ خانواده و فامیل فکر می‌کنم.پ.ن: دومین مطلب امروز. پست قبلی؛ حتی در تنهایی